2022

 

Leden

7.1. kavárnička dříve narozených
9.1. rodinné bohoslužby
       (porodní báby v Egyptě)
15.1. filmový klub (konfirmandi a mládež)
16.1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně,
         schůze staršovstva sboru
19.1. ekumenické bohoslužby
         (řkc + čce) - Husův dům
22.1. schůzka zástupců staršovstev sborů
         Třebíč, Horní Vilémovice, Velké Meziříčí

7. 1. kavárnička dříve narozených

9. 1. rodinné bohoslužby (porodní báby v Egyptě)

15. 1. filmový klub (konfirmandi a mládež)

16. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně, schůze staršovstva sboru

19. 1. ekumenické bohoslužby (řkc + čce) - Husův dům

22. 1. schůzka zástupců staršovstev sborů Třebíč, Horní Vilémovice, Velké MeziříčíVíce zde: https://www.evangelicivm.cz/bylo/2022/

7. 1. kavárnička dříve narozených

9. 1. rodinné bohoslužby (porodní báby v Egyptě)

15. 1. filmový klub (konfirmandi a mládež)

16. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně, schůze staršovstva sboru

19. 1. ekumenické bohoslužby (řkc + čce) - Husův dům

22. 1. schůzka zástupců staršovstev sborů Třebíč, Horní Vilémovice, Velké MeziříčíVíce zde: https://www.evangelicivm.cz/bylo/2022/

Únor

6.2. 9h bohoslužby Alois Němec

8.2 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí

10.2. 16.30 předkonfirmační příprava

11.2. 18h kavárnička

12.2. 18.30h střední generace

13.2. 9h bohoslužby, jarní prázdniny

20.2. 9h bohoslužby Lenka Smejkalová, 19h ŘKF večer chval

21.2. 17h schůze staršovstva (rozhovor se zastupitelkou Janou Selasie)

22.2. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí

 1. 2. 16.30 náboženství (Začala válka na Ukrajině)
 2. 2. jedeme na pingpongový turnaj do Třebíče

27.2. 9h bohoslužby, sborový rozhovor o ne/možnosti vysluhování sv. VP dětem

28.2. 17h on-line schůzka ke květnové návštěvě holandských přátel

Březen

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Kniha Kazatel)

 1. 3. 16.30 předkonfirmační příprava
 2. 3. 18h kavárnička

4.-6. 3. Ski dny (Daňkovice)

6.3. 9h bohoslužby, vyhlášena archová sbírka na pomoc Ukrajině

 1. 3. farářka na pastorálce (Jihlava)

        17.30 modlitební setkání

        18h rozhovor nad biblí

 1. 3. 18h večer s hostem Zuzanou Pavlíkovou 

večer se Zuzanou Pavlíkovou.pdf (156939)

 1. 3. 16.30 náboženství

11.-13. 3. konfivíkendovka ve Veselí

 1. 3. benefiční koncert pro Ukrajinu Thom´s valley 

THOMS-VALLEY.pdf (1623006)

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium,1.-4. kapitola)

16.3. 17h schůze staršovstva

17.3. 16.30 předkonfirmační příprava

19.3. 17h společná mládež v H.Vilémovicích

20.3. 9h bohoslužby, 10h výroční sborové shromáždění – podklady ve sborovém   dopise, Přijetí prvních uprchlíků ve VM

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium 5.-7. kapitola)

24.3. 16h náboženství, brigáda zahrada

26.3. 19h střední generace

27.3. 9h bohoslužby, 15h Presbyterní konference Třebíč

29.3. 15.30 výuka češtiny pro uprchlíky

         17.30 modlitební setkání

         18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium,8.-10. kapitola)

31.3.16.30h předkonfirmační příprava, brigáda zahrada (sázení keřů)

 

Duben

Co bylo DUBEN 2022

 1. 4. 18h kavárnička dříve narozených
 2. 4. 16.30 setkání mládeže ve VM
 3. 4. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP
 4. 4. 18h večer s Ivanem Gabalem
 5. 4. 16.30 náboženství
 6. 4. dopolední předkonfirmační příprava
 7. 4. 9h bohoslužby (Květná neděle), 10.15 staršovstvo

12.4. 15.30 základy češtiny

     17.30         modlitební setkání

            18h     předvelikonoční nešpor ve slovenštině

14.4. 17h pašije s koncertem 

15.4. 9h bohoslužby se sv. VP (Velký pátek)

17.4. 9h bohoslužby se sv. VP (Velikonoční neděle)

18.4. 14h velikonoční procházka v okolí Tasova

19.4. 15.30 základy češtiny

20.4. 18h  modlitební setkání

         18:30      rozhovor nad biblí

21.4. 16.30 setkání dětí

23.4. 9.30 základy češtiny

24.4. 9h bohoslužby

(24. 4. – 6. 5. farářka mimo sbor)

26.4. 15.30 základy češtiny

27.4. 18h modlitební setkání

            18:30     rozhovor nad biblí Mt 11-13.kap.

28.4. 16.30 předkonfirmační příprava

30.4. 9.30 základy češtiny

 

Květen

 

Co bylo: květen 2022

1.5. 9h bohoslužby

3.5. 15.30 základy češtiny

4.5. 18h modlitební setkání

       18:30     rozhovor nad biblí

5.5. 16.30 setkání dětí 

6.5. 18h kavárnička dříve narozených

8.5. 9h bohoslužby se sv. VP – povede synodní senior P. Pokorný;

poté beseda a sborový oběd       

10.5. v tomto týdnu se v úterý koná v 15.30 čeština pro ukrajinské hosty,

11.5. 18h k modlitebnímu setkání

18.30 rozhovor nad biblí, 15-17 kp. Matoušova evangelia.

12.5 náboženství děti v 16.30. Ve čtvrtek měli přijet naši holandští přátelé,

po domluvě jsme návštěvu odložili na neurčito.

Z tohoto důvodu se nekonal sborový výlet.

14.5. v sobotu 9.30 čeština pro ukrajinské hosty

19h se sejde střední generace, jejímž hostem bude Mikuláš Vymětal,

farář pro menšiny, který s námi bude mluvit o uprchlících

15.5. 9h bohoslužby Mikuláš Vymětal.

15.5. 15h koncert Daniel Jun, syn nám dobře známého faráře a skvělého muzikanta Jana Juna. Zahraje známější díla Mozarta, Gerschwina, Ježka a dalších.

-16.5. 17.00 schůze staršovstva HD 

-17.5. 15.30 v úterý čeština pro ukrajinské hosty,

-18.5. 18h ve středu k modlitební setkání

18.30 rozhovor nad biblí, 18-20 kp. Matoušova evangelia.

- 20.5.  pátek -náš sbor také navštívily Valerie Stuchlíková a Eva Balcarová,

dvě pracovnice ústřední církevní kanceláře, které s námi probrali možnosti

podpory ukrajinských maminek a dětí, o které se staráme.

-21.5.  v sobotu brigáda na farní zahradě 8hod. až 12 hod. 

v 9.30 čeština pro Ukrajince.

17.30 předkonfirmační příprava, v 18.30 setkání konfirmandů

a mládeže při filmovém klubu.

- 24.5. 15.30 v úterý základy češtiny pro ukrajinské hosty

- 25.5. ve středu 18h modlitební setkání

18.30 rozhovor nad biblí, Mt evangelium 20-22.kapitola.

- 26.5. Ve čtvrtek 16.30 děti.

- 27.5. -29.5.    od pátku do neděle jela s. farářka s konfirmandy na seniorátní

víkendovku. Ubytováni byli ve Velké Lhotě u Dačic, v sobotu navštívili

terapeutickou komunitu Podcestný mlýn u Dačic a v neděli se zúčastnili

bohoslužeb v Horních Dubénkách.

- 28.5. v sobotu 9.30 základy češtiny.

-29.5. 9h bohoslužby vede Ján Lauko

-     Do konce května bylo možné přispívat na Jeronymovu jednotu a finančně podpořit Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

 

 

Červen

 

 

Červenec

Co bylo ČERVENEC 2022
2. 7.  9.30     čeština pro ukrajinské hosty
3. 7.  9h    host na kazatelně: R. Čunderlíková (farářka v Kolíně)
5. 7.    17h     čeština pro ukrajinské hosty
6. 7.     18h     odpoledne k J. Husovi – Kralice n. O. 
7. 7.    17h    večer se Světluší Košíčkovou - J. Hus stále aktuální ve svém díle
10. 7.    9h    bohoslužby se sv. VP
12. 7.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
17. 7.    9h     bohoslužby
18. – 22. 7.     příměstský tábor pro ukrajinské a české děti
19. 7.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
24. 7.    9h     host na kazatelně: Milan Kocanda (student ETF)
26. 7.    17h   čeština pro ukrajinské hosty
31. 7.    9h     bohoslužby
31.7.-6.8.     s. farářka dovolená, zastupuje s. farářka ze Sázavy Alžběta Hatajová, 

Srpen

Co bylo SRPEN 2022
    2. 8.  17h    čeština pro ukrajinské hosty
    7. 8.  9h     host na kazatelně: Joel Ruml (farář v Krabčicích)
    9. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
    10. -19. 8.    s. farářka dovolená, zastupuje br. farář z NMnM Daniel Ženatý,                                      
    16. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
    21. 8.    9h    host na kazatelně: Pavel Keřkovský (vedoucí kat. teol. etiky na ETF UK)   
                 10:15h   beseda: Spiritualita a písně, sb. oběd 
     22.-25. 8.    vandr pro konfirmandy (organizuje s. farářka)
     23. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
     28. 8.    9h     bohoslužby, 10.15 schůze staršovstva
                   14h loučení s prázdninami 
                   15h  koncert Evy Henychové  
     30. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty

Září

Co bylo září 2022

3.9 17h   brigáda příprava zahradní slavnosti

 1. 9. sborový den k otevření Živoucí zahrady

         9h   rodinné bohoslužby,

       10h   fair trade brunch

       14h   koncert, možnost nákupu fairtrade produktů

       Vyhořel Selský Dvůr v Daňkovicích

11.9. 9h bohoslužby

         15h Třebíč instalace faráře Filipa Boháče

14.9. 18h modlitební setkání

17.8. 9h    Strměchy SSVG seniorátní setkání všech generací (Libor Dvořáček – Rusko, co s ním?)

18.9. 9h   bohoslužby s Večeří Páně

       14h   Horní Vilémovice, slavnostní bohoslužby s požehnáním zvonu Paulus

20.9.16h přednáška Evangelíci na Velkomeziříčsku v rámci VGS, Jupiter club

21.9. 17h večer s J. Wagnerovou a L. Macovou: Mezinárodní ochrana -

zkušenosti z praxe večer o mezinárodní ochraně

23.-25.9. Sjezd nejen evangelické mládeže-Ostrava

25.9. 9h  bohoslužby Alois Němec

29.9. 18h modlitební setkání, 18:30 rozhovor nad Biblí 

Říjen

 

ListopadProsinec