2022

 

Leden

7.1. kavárnička dříve narozených
9.1. rodinné bohoslužby
       (porodní báby v Egyptě)
15.1. filmový klub (konfirmandi a mládež)
16.1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně,
         schůze staršovstva sboru
19.1. ekumenické bohoslužby
         (řkc + čce) - Husův dům
22.1. schůzka zástupců staršovstev sborů
         Třebíč, Horní Vilémovice, Velké Meziříčí

7. 1. kavárnička dříve narozených

9. 1. rodinné bohoslužby (porodní báby v Egyptě)

15. 1. filmový klub (konfirmandi a mládež)

16. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně, schůze staršovstva sboru

19. 1. ekumenické bohoslužby (řkc + čce) - Husův dům

22. 1. schůzka zástupců staršovstev sborů Třebíč, Horní Vilémovice, Velké MeziříčíVíce zde: https://www.evangelicivm.cz/bylo/2022/

7. 1. kavárnička dříve narozených

9. 1. rodinné bohoslužby (porodní báby v Egyptě)

15. 1. filmový klub (konfirmandi a mládež)

16. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně, schůze staršovstva sboru

19. 1. ekumenické bohoslužby (řkc + čce) - Husův dům

22. 1. schůzka zástupců staršovstev sborů Třebíč, Horní Vilémovice, Velké MeziříčíVíce zde: https://www.evangelicivm.cz/bylo/2022/

Únor

6.2. 9h bohoslužby Alois Němec

8.2 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí

10.2. 16.30 předkonfirmační příprava

11.2. 18h kavárnička

12.2. 18.30h střední generace

13.2. 9h bohoslužby, jarní prázdniny

20.2. 9h bohoslužby Lenka Smejkalová, 19h ŘKF večer chval

21.2. 17h schůze staršovstva (rozhovor se zastupitelkou Janou Selasie)

22.2. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí

 1. 2. 16.30 náboženství (Začala válka na Ukrajině)
 2. 2. jedeme na pingpongový turnaj do Třebíče

27.2. 9h bohoslužby, sborový rozhovor o ne/možnosti vysluhování sv. VP dětem

28.2. 17h on-line schůzka ke květnové návštěvě holandských přátel

Březen

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Kniha Kazatel)

 1. 3. 16.30 předkonfirmační příprava
 2. 3. 18h kavárnička

4.-6. 3. Ski dny (Daňkovice)

6.3. 9h bohoslužby, vyhlášena archová sbírka na pomoc Ukrajině

 1. 3. farářka na pastorálce (Jihlava)

        17.30 modlitební setkání

        18h rozhovor nad biblí

 1. 3. 18h večer s hostem Zuzanou Pavlíkovou 

večer se Zuzanou Pavlíkovou.pdf (156939)

 1. 3. 16.30 náboženství

11.-13. 3. konfivíkendovka ve Veselí

 1. 3. benefiční koncert pro Ukrajinu Thom´s valley 

THOMS-VALLEY.pdf (1623006)

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium,1.-4. kapitola)

16.3. 17h schůze staršovstva

17.3. 16.30 předkonfirmační příprava

19.3. 17h společná mládež v H.Vilémovicích

20.3. 9h bohoslužby, 10h výroční sborové shromáždění – podklady ve sborovém   dopise, Přijetí prvních uprchlíků ve VM

 1. 3. 17.30 modlitební setkání

       18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium 5.-7. kapitola)

24.3. 16h náboženství, brigáda zahrada

26.3. 19h střední generace

27.3. 9h bohoslužby, 15h Presbyterní konference Třebíč

29.3. 15.30 výuka češtiny pro uprchlíky

         17.30 modlitební setkání

         18h rozhovor nad biblí (Matoušovo evangelium,8.-10. kapitola)

31.3.16.30h předkonfirmační příprava, brigáda zahrada (sázení keřů)

 

Duben

Co bylo DUBEN 2022

 1. 4. 18h kavárnička dříve narozených
 2. 4. 16.30 setkání mládeže ve VM
 3. 4. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP
 4. 4. 18h večer s Ivanem Gabalem
 5. 4. 16.30 náboženství
 6. 4. dopolední předkonfirmační příprava
 7. 4. 9h bohoslužby (Květná neděle), 10.15 staršovstvo

12.4. 15.30 základy češtiny

     17.30         modlitební setkání

            18h     předvelikonoční nešpor ve slovenštině

14.4. 17h pašije s koncertem 

15.4. 9h bohoslužby se sv. VP (Velký pátek)

17.4. 9h bohoslužby se sv. VP (Velikonoční neděle)

18.4. 14h velikonoční procházka v okolí Tasova

19.4. 15.30 základy češtiny

20.4. 18h  modlitební setkání

         18:30      rozhovor nad biblí

21.4. 16.30 setkání dětí

23.4. 9.30 základy češtiny

24.4. 9h bohoslužby

(24. 4. – 6. 5. farářka mimo sbor)

26.4. 15.30 základy češtiny

27.4. 18h modlitební setkání

            18:30     rozhovor nad biblí Mt 11-13.kap.

28.4. 16.30 předkonfirmační příprava

30.4. 9.30 základy češtiny

 

Květen

 

Co bylo: květen 2022

1.5. 9h bohoslužby

3.5. 15.30 základy češtiny

4.5. 18h modlitební setkání

       18:30     rozhovor nad biblí

5.5. 16.30 setkání dětí 

6.5. 18h kavárnička dříve narozených

8.5. 9h bohoslužby se sv. VP – povede synodní senior P. Pokorný;

poté beseda a sborový oběd       

10.5. v tomto týdnu se v úterý koná v 15.30 čeština pro ukrajinské hosty,

11.5. 18h k modlitebnímu setkání

18.30 rozhovor nad biblí, 15-17 kp. Matoušova evangelia.

12.5 náboženství děti v 16.30. Ve čtvrtek měli přijet naši holandští přátelé,

po domluvě jsme návštěvu odložili na neurčito.

Z tohoto důvodu se nekonal sborový výlet.

14.5. v sobotu 9.30 čeština pro ukrajinské hosty

19h se sejde střední generace, jejímž hostem bude Mikuláš Vymětal,

farář pro menšiny, který s námi bude mluvit o uprchlících

15.5. 9h bohoslužby Mikuláš Vymětal.

15.5. 15h koncert Daniel Jun, syn nám dobře známého faráře a skvělého muzikanta Jana Juna. Zahraje známější díla Mozarta, Gerschwina, Ježka a dalších.

-16.5. 17.00 schůze staršovstva HD 

-17.5. 15.30 v úterý čeština pro ukrajinské hosty,

-18.5. 18h ve středu k modlitební setkání

18.30 rozhovor nad biblí, 18-20 kp. Matoušova evangelia.

- 20.5.  pátek -náš sbor také navštívily Valerie Stuchlíková a Eva Balcarová,

dvě pracovnice ústřední církevní kanceláře, které s námi probrali možnosti

podpory ukrajinských maminek a dětí, o které se staráme.

-21.5.  v sobotu brigáda na farní zahradě 8hod. až 12 hod. 

v 9.30 čeština pro Ukrajince.

17.30 předkonfirmační příprava, v 18.30 setkání konfirmandů

a mládeže při filmovém klubu.

- 24.5. 15.30 v úterý základy češtiny pro ukrajinské hosty

- 25.5. ve středu 18h modlitební setkání

18.30 rozhovor nad biblí, Mt evangelium 20-22.kapitola.

- 26.5. Ve čtvrtek 16.30 děti.

- 27.5. -29.5.    od pátku do neděle jela s. farářka s konfirmandy na seniorátní

víkendovku. Ubytováni byli ve Velké Lhotě u Dačic, v sobotu navštívili

terapeutickou komunitu Podcestný mlýn u Dačic a v neděli se zúčastnili

bohoslužeb v Horních Dubénkách.

- 28.5. v sobotu 9.30 základy češtiny.

-29.5. 9h bohoslužby vede Ján Lauko

-     Do konce května bylo možné přispívat na Jeronymovu jednotu a finančně podpořit Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

 

 

Červen

Co bylo: červen 2022

1.6. 18h modlitební setkání

 • rozhovor nad biblí Mt 23-25kp

2.6. 16.30 předkonfirmační příprava

3.6.  18h kavárnička dříve narozených 

5.6. 9h bohoslužby svatodušní se sv. VP

8.6. 18h modlitební setkání

 • rozhovor nad biblí Mt 26-28kp.

9.6. 16.30 náboženství

       19h setkání střední generace

10.6. proběhla v řkc sv. Mikuláše v rámci Noci kostelů ve 20.15
Modlitba za město; sestra farářka Markéta Slámová měla kratičké zamyšlení, byla to ekumenicky pojatá půlhodina.

11.6. v sobotu od 8h se konala brigáda na naší sborové zahradě,

  dopoledne se pak konala opět čeština pro ukrajinské ženy v 9.30. 

12.6. 9h bohoslužby

   koncert LISTVĚJ na zahradě 16h pocta Janu Zahradníčkovi

     

13.6. 17h staršovstvo 

16.6. 16.30 předkonfirmační příprava 

19.6. 9h bohoslužby (loučící s br. vikářem Jánem Laukem)

23.6. 16.30 náboženství

26.6. Sborová neděle

             9h rodinné bohoslužby

            10.10 beseda k rekonstrukci podkroví

  11h loutkové Dřevěné divadlo J. Hrubce pro malé i velké

 12h sborový oběd

 1. 6.    15.30     čeština pro ukrajinské hosty

 

 

Červenec

Co bylo ČERVENEC 2022
2. 7.  9.30     čeština pro ukrajinské hosty
3. 7.  9h    host na kazatelně: R. Čunderlíková (farářka v Kolíně)
5. 7.    17h     čeština pro ukrajinské hosty
6. 7.     18h     odpoledne k J. Husovi – Kralice n. O. 
7. 7.    17h    večer se Světluší Košíčkovou - J. Hus stále aktuální ve svém díle
10. 7.    9h    bohoslužby se sv. VP
12. 7.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
17. 7.    9h     bohoslužby
18. – 22. 7.     příměstský tábor pro ukrajinské a české děti
19. 7.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
24. 7.    9h     host na kazatelně: Milan Kocanda (student ETF)
26. 7.    17h   čeština pro ukrajinské hosty
31. 7.    9h     bohoslužby
31.7.-6.8.     s. farářka dovolená, zastupuje s. farářka ze Sázavy Alžběta Hatajová, 

Srpen

Co bylo SRPEN 2022
    2. 8.  17h    čeština pro ukrajinské hosty
    7. 8.  9h     host na kazatelně: Joel Ruml (farář v Krabčicích)
    9. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
    10. -19. 8.    s. farářka dovolená, zastupuje br. farář z NMnM Daniel Ženatý,                                      
    16. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
    21. 8.    9h    host na kazatelně: Pavel Keřkovský (vedoucí kat. teol. etiky na ETF UK)   
                 10:15h   beseda: Spiritualita a písně, sb. oběd 
     22.-25. 8.    vandr pro konfirmandy (organizuje s. farářka)
     23. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty
     28. 8.    9h     bohoslužby, 10.15 schůze staršovstva
                   14h loučení s prázdninami 
                   15h  koncert Evy Henychové  
     30. 8.    17h    čeština pro ukrajinské hosty

Září

Co bylo září 2022

3.9 17h   brigáda příprava zahradní slavnosti

 1. 9. sborový den k otevření Živoucí zahrady

         9h   rodinné bohoslužby,

       10h   fair trade brunch

       14h   koncert, možnost nákupu fairtrade produktů

       Vyhořel Selský Dvůr v Daňkovicích

11.9. 9h bohoslužby

         15h Třebíč instalace faráře Filipa Boháče

14.9. 18h modlitební setkání

17.8. 9h    Strměchy SSVG seniorátní setkání všech generací (Libor Dvořáček – Rusko, co s ním?)

18.9. 9h   bohoslužby s Večeří Páně

       14h   Horní Vilémovice, slavnostní bohoslužby s požehnáním zvonu Paulus

20.9.16h přednáška Evangelíci na Velkomeziříčsku v rámci VGS, Jupiter club

21.9. 17h večer s J. Wagnerovou a L. Macovou: Mezinárodní ochrana -

zkušenosti z praxe večer o mezinárodní ochraně

23.-25.9. Sjezd nejen evangelické mládeže-Ostrava

25.9. 9h  bohoslužby Alois Němec

29.9. 18h modlitební setkání, 18:30 rozhovor nad Biblí 

Říjen

 

Co bylo: říjen 2022
1. 10. pouť do Horních Vilémovic
2. 10. 9h rodinné bohoslužby,

         14h instalace s. farářky Pavly Jandečkové v Opatově
3.-4.10. farářka mimo sbor (mentorská supervize)
4. 10. 16.30 čeština
6. 10. 18h Dagmar a Radek Handovi: Uzbekistán a Kazachstán 
7. 10. 18h kavárnička dříve narozených o J.B. Foersterovi
9. 10. 9h bohoslužby vedla Lenka Smejkalová
11. 10. 16.30 čeština
13. 10. 18h modlitební setkání,

            18.30 rozhovor nad biblí
14.-16.10. víkendovka pro konfirmandy v Praze
16. 10. 9h bohoslužby vedl Jan Fic
18. 10. 16.30 čeština,  17h schůze staršovstva
20. 10. 16h náboženství, 18h modlitební setkání,

            18.30 rozhovor nad biblí
22.10. 10.00 svatba v HD Radek Polášek a Markéta Vostalová
23.10. 9h bohoslužby se sv. VP – Díkčinění
          11h koncert Consonare (evangelické pozounové sbory) 

          16h benefiční koncert Thoms Valley v Daňkovicích pro Selský Dvůr (vybralo se pro rodinu Tlustošovu 47.000,- Kč )  24.-30.10.  sestra farářka má dovolenou.  Zastupuje   br. farář Filip Boháč z Třebíče  telefon 604 169 503.

30.10. bohoslužby vede Ján Lauko

Listopad

Co bylo Listopad 2022

 1. 11.9h pastorálka ve VM, 16.30 čeština pro mírně pokročilé
 2. 11. 16.30 biblická hodina pro děti, 18h modlitební setkání,

18.30 rozhovor nad biblí

 1. 11. 18h kavárnička dříve narozených
 2. 11. 8h brigáda na Živoucí zahradě, 10h předkonfirmační příprava

18h setkání střední generace

 1. 11. 9h rodinné bohoslužby (studenti ETF)
 2. 11. 16.30 čeština pro mírně pokročilé
 3. 11. 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
 4. 11. 9-13h konvent – Nové Město na Moravě
 5. 11. 9h bohoslužby
 6. 11. 16.30 čeština pro mírně pokročilé
 7. 11. 17h večer s Vojtou Mácou o válce na Ukrajině

19.11. 14h předadventní dílna

20.11. 9h bohoslužby, 14h benefice pro Pomněnku

 1. 11. 16.30 čeština pro mírně pokročilé
 2. 11. Červená středa   v 19h ekumenická bohoslužba ve Špitálku.
 3. 11. 16h biblická hodina pro děti, 18h modlitební setkání

18.30 rozhovor nad biblí

 1. 11. 18h filmový klub (setkání mládeže)
 2. 11. 9h bohoslužby se sv. VP (1. adventní), 10.15 schůze staršovstva

29.11.  16.30h poslední čeština pro Ukrajince

30.11. 18h plánovací schůzka k rekonstrukci podkroví

 

 

 

Prosinec

 2. 12. 18h kavárnička dříve narozených
    4. 12. sborový den 9h bohoslužby, 10.15 promítání filmu o historii sboru, 
         12h oběd, 13.30 koncert In pace 
    8. 12. Ekumenická biblická v Náměšti s Církví bratrskou – odjezd od fary 15.30
  10. 12. 19h adventní setkání střední generace
  11. 12. 9h bohoslužby
  15. 12. 16.30 náboženství
        18h modlitební setkání
        18.30 rozhovor nad biblí
  18. 12. 9h vánoční slavnost 
  19. 12. 16h předkonfirmační příprava 
  24. 12. 15h nešpor (vánoční příběh a písně)
  25. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Boží hod vánoční)

31.12. 17h Silvestr na faře