Oznámení 3. 7.2022

     -    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za službu slova a učení písní s. farářce Romaně Čunderlíkové z Kolína. Vítáme také jejího manžela i syna – oba Františky. Za hudební doprovod děkuji Matěji Hamplovi a za první čtení Dušanu Slámovi

     -    po bohoslužbách bude příležitost si s Čunderlíkovými popovídat, a pokud máte nějaké dotazy k Evangelickému zpěvníku, sestra farářka Romana je zodpoví.

-     v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty i přes to, že je státní svátek. Skupinu jsme museli rozdělit – začátečníky si vzala na starosti Věra Kuklíková a výuka začne v 16.30, mírně pokročilí začínají v 17h. Ve čtvrtek pak se můžeme těšit na přednášku husitské farářky Světluše Košíčkové o aktuálnosti díla mistra Jana Husa. Sestra farářka působí v Brně-Tuřanech, věnovala se systematické teologii a historii. Přednáška proběhne ve čtvrtek 7. 7. v 17h zde v Husově domě. Přímo na svátek mistra Jana Husa proběhne přednáška Pavla Keřkovského v Kralicích nad Oslavou, kam pojede jak s. kurátorka, tak s. farářka; kdybyste se chtěli svézt, domluvte se s nimi.

-     mám vyřídit poděkování od br. vikáře, kterému s. farářka předala obálku, do které jste mnozí přispěli částkou 4.200,-. Br. vikář další dar nečekal, velmi ho to potěšilo.

-     chci poděkovat všem, kdo se podíleli ve školním roce na výuce češtiny – Aničce Chodákové, Veronice Ficové. Také Bětce Machové a Jirkovi Ficovi st. za hlídání malých dětí, ale především Leně Machové, která překládá, je neustále na telefonu, vodí po úřadech, lékařích, řeší školy a práci. Je to práce nedoceněná, ale velmi důležitá pro ty, kdo zde plánují delší dobu zůstat nebo se úplně usadit.

-     jak už asi víte, v červenci plánujeme příměstský tábor pro ukrajinské děti. Potřebovali bychom starší nepotrhaná prostěradla, máte-li starší a kompletní společenské hry, ev. pěkné hračky nebo reklamní předměty, domluvte se s. Rutkou Kopečnou nebo s. farářkou.

-     Asi jste slyšeli, že římskokatolický farář Pavel Šenkyřík odchází do Brna na biskupství. Jsme vděčni za to, že nás bral i při vědomí naší zjevné menšinovosti jako partnerskou církev. S. farářka se s ním uvidí za 14 dní a předá mu dárek. Pokud chcete, můžete se podepsat pod poděkování a přání všeho dobrého. (dopis je vedle sbírkové misky)

 -    kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem.

-     službu presbyterů má v červenci Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti ještě Smejkalovi ml.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Richard Mach, Karel Sladký, Nina Iris Hánová, Jaroslav Šabacký a Ladislava Pánková. Přejeme jim, aby byli v dalším roce svého života neseni žalmistovou prosbou: Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k Tobě pozvedám svou duši. Ž 143.8

pozvání ke kávě, čaji po bohoslužbách do malého sálku

 

Oznámení 26.6.2022

     -      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Aloisi Němcovi a za první čtení Ondrovi Polovi

     -      chvíli po bohoslužbách se sejdeme v sálku k prezentaci o možnostech rekonstrukce podkroví, kterou pro nás připravili Pavel a Michal Konvalinkovi a Kuba Mach

            V 11h začne představení loutkového divadla Jana Hrubce s názvem Kouzelný zvon. A okolo 12h pak společně poobědváme.

-      v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty v 15.30. Po domluvě se bude možná v pátek nebo sobotu konat brigáda na zahradě. Příští neděli 3.7. přivítáme na kazatelně s. farářku Romanu Čunderlíkovou z Kolína. V rámci bohoslužeb se nás pokusí naučit dvě nové písně z Evangelického zpěvníku.

-      s předstihem vás zveme na přednášku husitské farářky Světluše Košíčkové o aktuálnosti díla mistra Jana Husa. Přednáška proběhne ve čtvrtek 7.7. v 17h zde v Husově domě. Přímo na svátek mistra Jana Husa proběhne přednáška Pavla Keřkovského v Kralicích nad Oslavou v 18 hodin. S. farářka tam pojede, kdybyste se chtěli svézt řekněte.

-      celocírkevní sbírka solidarity sborů, která proběhla minulou neděli, vynesla v našem sboru Kč 2.380,-

-      Diakonie naší církve podpořila výuku češtiny pro ukrajinské hosty částkou Kč 27.000,-, kromě odměny lektorkám a proplacení cestovného jsme také pořídili nový flipchart a papírenské zboží.

-      sbor obdržel dar při svatbě manželů Zelníčkových Kč 2.000,-

-      asi jste si všimli nově vybudovaného parkovacího místa před Husovým domem. Naši druhou žádost tentokrát rada města schválila na svém minulém zasedání. Město zaplatí celé podloží, sbor přispěje na zatravňovací dlažbu. S městem Velké Meziříčí chystáme větší akci Fair trade brunch – Férová pozdní snídaně, která proběhne zároveň s oficiálním otevřením naší Živoucí zahrady 4. září.

-      jak už asi víte, v červenci plánujeme příměstský tábor pro ukrajinské děti. Potřebujeme starší nepotrhaná prostěradla, máte-li starší a kompletní společenské hry, ev. pěkné hračky nebo reklamní předměty, domluvte se s. Rutkou Kopečnou nebo s. farářkou.

-      o čem jednalo staršovstvo se dočtete na webu nebo na nakopírovaném listu u vchodu

-      stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy

-      kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička.

-      službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka, v červenci pak Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti Smejkalovi ml.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Marta Staňková, Vlastimil Číhal a Jiřina Číhalová. Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim hlubokou důvěru v Boží milosrdenství – jak zpívá žalmista: „Jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.“ Ž 52.10
 • pozvání ke kávě, čaji, besedě, divadlu a společnému obědu.

Ohlášky   19.6.2022

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Michalu Konvalinkovi a za první čtení Aničce Chodákové, Jánovi děkujeme za působení v našem sboru a předáváme malou pozornost. Rozloučení bude pokračovat při kávě a čaji v malém sálku po bohoslužbách

-    dnešní sbírka je celocírkevní sbírkou solidarity sborů – každý sbor má v případě nedostatku finančních prostředků za předem daných podmínek (nesmí např. žádat dříve než za pět let) požádat o příspěvek ze solidárních prostředků, které jsou doplňovány právě sbírkou solidarity – další informace na nástěnce.

-    sestra farářka dnes káže v Třebíči a Myslibořicích  

-    v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty v 15.30, ve čtvrtek setkání dětí v 16.30, v pátek se koná v 17h schůzka k příměstskému táboru a v sobotu opět výuka češtiny v 9.30.  

-    příští neděli proběhne sborový den – po rodinných bohoslužbách se dozvíte základní informace o plánované rekonstrukci podkroví a v 11h nás čeká loutkové divadlo Jana Hrubce, které je určeno dětem i dospělým. Poté proběhne sborový oběd.

-    o čem jednalo staršovstvo zjistíte na webu nebo na nakopírovaném listu u vchodu

-    stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy a kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička.

-    službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají ještě tento týden na starosti Čaňkovi nebo Votavovi

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Jan Fic, Libor Dobrovolný, Vlasta Elisová, Jiří Brodský, Magda Mejzlíková a Lenka Součková. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme jim pevné zdraví a dobrou mysl a spolu s žalmistou Ž 36.11 prosíme: Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.
 • Něco k doplnění?
 • pozvání ke kávě, čaji

 

12.6.2022

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Matějovi Hamplovi 

-      dnes odpoledne vás srdečně zveme na koncert hudebního tria Listověj. Koncert začíná v 16h, uslyšíme zhudebněné básně Jana Zahradníčka. Bude-li i odpoledne hezky, koncert proběhne na zahradě.

-      sestra farářka je dnes v administrovaném sboru v Horních Vilémovicích

-      v tomto týdnu se v pondělí sejde v 17h staršovstvo zde v Husově domě. V úterý se namísto klasického vyučování češtiny projdou ukrajinské ženy s br. Jirkou Ficem a s. Lenou Machovou po Velkém Meziříčí. Kdybyste se chtěli připojit, sraz je v 15.30 zde. Ve čtvrtek se pak sejdou konfirmandi v 16.30. V pátek odpoledne a večer se koná setkání farářských rodin našeho seniorátu v Horních Dubenkách, proto zde s. farářka nebude.

       V sobotu dopoledne se opět koná čeština pro Ukrajinky –ještě do konce školního roku bude výuka probíhat dvakrát týdně, o prázdninách se budeme scházet jednou týdně v úterý v 17h.

-      O prázdninách 18.-22.července se bude v našem sboru konat příměstský tábor především pro ukrajinské děti, kdo byste se chtěl zapojit, přihlaste se Leně Machové nebo s. farářce.

-      moc děkujeme všem, kteří se podíleli na včerejší brigádě, zvláště Doležalovým za dovezení kamenů, Konvalinkovým za rostliny nejen vodní a dodatečně také Josefu Slámovi za výrobu dalších laviček. Tůňka pro obojživelníky a ptactvo v horním rohu zahrady je již téměř hotova.

-      celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením v Litoměřicích vynesla Kč 2931,- 

-      stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy a kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička. Děkujeme b. Aloisi Němcovi za darovaný notebbok pro ukrajinské hosty.

-      sbor obdržel při včerejší svatbě dar Kč 2000,-

-      zamyšlení s. farářky při Noci kostelů naleznete v Medřičských listech.

-      za 14 dní proběhne sborový den – po rodinných bohoslužbách nás čekají základní informace + krátká beseda k rekonstrukci podkroví, a v 11h si užijeme loutkové divadlo Jana Hrubce a poté společně poobědváme.

 • službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají na starosti Čaňkovi nebo Votavovi
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Dagmar Krejčová, Aleš Dobrovolný, Dobroslav Voda a Matyáš Sysel. Přejeme jim, aby je provázela svěžest tělesná i duševní a také víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

5.6.

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji s. Ruth Ficové a za první čtení s. Aničce Chodákové

-      sbírka z dnešní neděle je celocírkevní a je určena na Diakonii. Z dopisu SR vyjímáme: Milé sestry, milí bratři, snad si dobře poslední dobou uvědomujeme, že mít jisté a bezpečné místo pro život vůbec není samozřejmost. Touží po něm ti, kdo ho nemají, velmi vážit si ho máme my, kdo ho máme. Věřící člověk to pak nechápe jako něco, na co má právo a samozřejmý nárok, ale jako dar.

                V letošní sbírce na Diakonii podpoříte nově vznikající chráněné bydlení na míru v Litoměřicích. Bydlení bude ušito na míru svým obyvatelům – dospělým lidem s mentálním postižením podle jejich možností: od komunitních bytů s vyšší mírou podpory až po garsonky pro jednotlivce. ..Klienti budou tedy bydlet nezávisle, s potřebnou asistencí a zároveň neztratí kontakt se svými blízkými. Prvním obyvatelům se služba otevře již v lednu roku 2023.

       V loňském roce jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali Kč 710 453,- pro rekonstrukci školy V Zápolí v Praze-Michli.

 • V tomto týdnu se v úterý sejdou ukrajinské ženy k češtině v 15.30. Ve středu se sejdeme k modlitebnímu setkání v 18h a k biblické hodině v 18.30. Budeme dočítat poslední tři kapitoly Matoušova evangelia – tedy 26-28 kapitolu. Ve čtvrtek se sejdeme s dětmi k náboženství v 16.30. V sobotu dopoledne se pak koná opět čeština pro ukrajinské ženy v 9.30. V neděli proběhnou bohoslužby v pravidelném čase. A chceme vás pozvat také na nedělní odpoledne, kdy si připomeneme básně Jana Zahradníčka zhudebněné Listovějem. Tři muzikanti dávají Zahradníčkovým veršům jedinečný a přesvědčivý výraz. Koncert začíná v 16h a v případě hezkého počasí proběhne na sborové zahradě.
 • moc nás všechny zdraví Dáša Krejčová z Hrbova a Svobodovi ze Svařenova.

-      v archové sbírce pro Jeronymovu jednotu se vybralo celkem Kč 20.900,-  a pro Josefa Pacala 8.800,-. Stále probíhá sbírka na pomoc ukrajinským ženám a dětem, o které se náš sbor stará.

-      od června bude s. farářka 1x neděli v měsíci v Horních Vilémovicích, které administruje.

-      staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.

 • pokud si chcete projít znovu sborová oznámení, díky br. faráři Aloisi Němcovi je naleznete na sborových stránkách.
 • službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají na starosti Součkovi
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Dagmar Holíková, Hana Jamshidigholdori, Tomáš Svoboda, David Kopečný a Jan Antonín Janeček. Všem oslavenkyním a oslavencům přejeme především pevné zdraví, a kéž si v dalším roce života spolu s žalmistou připomínají, že k tomu, jak žijeme, řekne své slovo jednou Bůh. Žalmista totiž v 96 žalmu zpívá: Pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese, vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. (Ž 96.12-13)
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

29.5.

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách

-      za hudební doprovod děkujeme br. faráři Aloisi Němcovi a za čtení ?(Ján se s někým domluví)

-      v tomto týdnu se sejdou v úterý k základům češtiny v 15.30 ukrajinští hosté, ve středu se koná od 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí, číst budeme Matoušovo evangelium 23-25.kapitolu. Ve čtvrtek se sejdou v 16.30 k předkonfirmační přípravě konfirmandi. V sobotu se pak opět konají základy češtiny v 9.30 a možná proběhne i brigáda. Příští neděli budeme slavit svatodušní svátky, při bohoslužbách bude vysluhována sv. VP.

-      část našich konfirmandů je dnes na bohoslužbách v Horních Dubénkách, bohoslužbami jim končí seniorátní víkendovka.

-      v minulém týdnu zemřela s. Marta Uchytilová; rozloučení s ní proběhlo v sobotu v obřadní síni. Mysleme v modlitbě pozůstalou rodinu.

-      členy sboru zdraví křižanovští Karel Hermany a Aleš a Marie Křižanovi.

-      ještě dnes můžete naposledy přispět na archovou sbírku Jeronymovy jednoty a na sbírku pro Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě.

-      staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.

 • na poličce můžete najít informaci O čem jednalo staršovstvo. Informace je také na našich webových stránkách. Na webových stránkách také nově díky br. Aloisi Němcovi naleznete sborová oznámení.
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Aron Vodný, Matěj Pol, Anna Vodná a Jana Čermáková. Velkým oslavenkyním a malým oslavencům přejeme především

zdraví a pevnou víru, která hledá Boží vůli, jak se o tom zpívá v žalmu: Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. (Ž 143.8b)

 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

 

 22.5.

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách

-     za hudební doprovod děkujeme br. Matěji Hamplovi a za čtení Lence Smejkalové

-     v tomto týdnu se sejdou v úterý k základům češtiny v 15.30 ukrajinští hosté, ve středu se koná od 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí, číst budeme Mt evangelium 20-22.kapitolu. Ve čtvrtek se sejdou v 16.30 děti. V sobotu pak znovu základy češtiny v 9.30.

-     Od pátku do neděle jede s. farářka s konfirmandy na seniorátní víkendovku. Ubytováni budou ve Velké Lhotě u Dačic, v sobotu navštíví terapeutickou komunitu Podcestný mlýn u Dačic a v neděli se zúčastní bohoslužeb v Horních Dubénkách.

-     Do konce května můžete přispívat na Jeronymovu jednotu a finančně podpořit Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

 • V minulém týdnu přijel krovy napadené tesaříkem zkonzultovat odborník na likvidaci dřevokazného hmyzu z dobronínské firmy Sanace střech, zítra přijede odborník z polenské firmy Sankro. Máte-li tip na firmu, která se věnuje likvidaci dřevokazného hmyzu, dejte nám vědět.
 • Staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.
 • V pátek náš sbor také navštívily Valerie Stuchlíková a Eva Balcarová, dvě pracovnice ústřední církevní kanceláře, které s námi probrali možnosti podpory ukrajinských maminek a dětí, o které se staráme.
 • Děkujeme všem, kdo se zúčastnili včerejší brigády.
 • Na poličce můžete najít informaci o čem jednalo staršovstvo. Informace bude také na našich webových stránkách.
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Vojtěch Štěpánek, Miloš Palas, Ivo Kapitán, Chamola Gebre Selasie, Dana Vošmerová a Aleš Křižan. Přejeme jim, aby je provázela svěžest tělesná i duševní a také víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

OHLÁŠKY 15.5.2022

 

- vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za službu slova Mikuláši Vymětalovi, celocírkevnímu faráři pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Včera jsme měli možnost s Mikulášem mluvit, dneska s námi u kávy pobude jen chvíli, protože pokračuje do Bratislavy.

Za hudební doprovod děkujeme br. faráři Aloisi Němcovi a za čtení Jaromíru Machovi.

- dnes odpoledne v 15h vás zveme na klavírní koncert Daniela Juna. Koncert začíná v 15 hodin a na programu budou díla Mozarta, Gerschwina, Ježka a dalších. Přijďte si odpočinout a pozvěte své známé. (Bude-li nadále hezky, proběhne koncert na zahradě.)

- v tomto týdnu se sejde v pondělí ke své schůzi staršovstvo sboru v 17h, v úterý koná v 15.30 čeština pro ukrajinské hosty, ve středu se sejdeme v 18h k modlitebnímu setkání a na ně navazuje v 18.30 rozhovor nad biblí, budeme číst 18-20 kp. Matoušova evangelia. Čtvrteční předkonfirmační příprava se přesouvá na sobotní podvečer. V sobotu dopoledne se bude v 9.30 opět konat čeština pro Ukrajince. K předkonfirmační přípravě se sejdeme v sobotu v 17.30 a v 18.30 se bude konat setkání konfirmandů a mládeže při filmovém klubu.

- Stále jsou vypsány tři archové sbírky: pro Jeronymovu jednotu, pro pomoc Ukrajinkám a Ukrajincům, kteří jsou zde ubytovaní přes náš sbor a sbírka pro Josefa Pacala z Hrbova, kterému vyhořela dílna. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím do poznámky účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

- Již je zakoupena rybníčková folie do naší tůňky. A radujeme se, že se mravenci rozhodli vybudovat další mraveniště nahoře u kompostu.

- narozeniny oslaví v tomto týdnu Vladimír Čech, Lucie Keršnerová a Jan Bureš. Přejeme jim, aby se narozeninový den pro ně stal zastavením, ve kterém mohou žasnout a zamýšlet se jako žalmista: Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jenž jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Ž 8.4-5

- Různé, něco k doplnění…?

pozvání ke kávě, čaji