Kdo jsme?

Jsme křesťané z Velkého Meziříčí a okolí, kterým je blízký evangelický způsob víry. V neděli se scházíme k bohoslužbám, které jsou centrem sborového života. Setkáváme se také v týdnu v Husově domě - rozhovor nad biblí, biblické čtení, modlitební setkání, náboženství pro děti, předkonfirmační příprava, mládež, střední generace, starší generace. Pořádáme večery s hosty, nedělní dopolední besedy, svátkování pro děti, koncerty, přespávačky pro děti a mládež. Naším partnerským sborem je Paaskerk - protestantské společenství v holandském Baarnu.

Máme radost, když se naše prostory zaplní, zní dobrá hudba nebo inspirativní myšlenky.

Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí.

Jde nám o pěstování dobrých vztahů k Bohu i k lidem.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické, jedním ze sborů jejího horáckého seniorátu. Chcete-li se o této církvi dozvědět více, můžete nahlédnout zde: CCE pruvodce.pdf (765679)