Podporujeme

Bratr Kálef z. s.

Zapsaný spolek Bratr Kálef pořádá v horáckém seniorátu akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Náš sbor je členem tohoto sdružení, podporujeme jej účastí na akcích (tábor, den rodiny, seniorátní setkání všech generací), personálním zastoupením, prací ve Výboru br. Kálefa i finančně.

Místní organizace

Minimálně jednou ročně pořádáme dětskou benefici. Děti prodávají vlastnoruční výrobky a minimálně polovina vybrané částky je věnována některé místní organizaci. V roce 2016 věnovaly děti osobně výtěžek Klubu naděje – klub onkologických pacientů. V roce 2017 jsme přispěli Domácímu hospicu Vysočina. V roce 2018 jsme podpořili nadační fond Vrba. V roce 2019 předaly děti osobně výtěžek domovu Kamélie (ÚSP Křižanov). V roce 2020 jsme kvůli koronavirové pandemii benefici pro místní skauty nepořádali, zato jsme vydražili v roce 2021 dres fotbalisty Slávie (a evangelíka) Tomáše Holeše a výtěžek věnovali těm, kteří v našem městě výrazně pomohli během pandemie a také v obcích zasažených tornádem a pro skauty uspořádali také listopadovou benefici.

Diakonie ČCE

Každoročně vybíráme postní sbírku pro Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V roce 2017 jsme odeslali sbírku na nákup školních pomůcek v upchlickém táboře Pauk Taw v Barmě. V roce 2018 jsme vybírali na centrum Peace Oasis (knihovna, kavárna, společenské prostory), které buduje Diakonie ČCE přímo v uprchlickém táboře v Zátarí, kde žije provizorně mnoho lidí, kteří nemohou dělat, co by chtěli a žít, jak by chtěli. V roce 2019 jsme pak jsme vybírali na pomoc při návratu Syřanům z uprchlických táborů domů do Sýrie. V roce 2020 jsme vybírali na školku pro uprchlíky v Libanonu. V roce 2021 jsme odeslali sbírky na podporu školky v Libanonu, na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě  na pomoc lidem zasaženým bleskovými povodněmi v Německu.

V Husově domě se také konaly kurzy Pečuj doma s námi, které náš sbor podporuje.

Jeden svět

Zboží z fairtradového obchůdku Jeden svět je k zakoupení ve větším množství při Noci kostelů a při předadventní benefici.