Co nás čeká květen
    18.5. 16.30 setkání dětí nad biblí
                18.00 NEKONÁ se modlitební setkání (odhalování kamenů zmizelých)
    21.5.   9.00 rodinné bohoslužby
    21.5. 15.00 valná hromada Br. Kálefa (Jihlava)
    23.5. 15.00 Vzpomínková procházka (s Domácím hospicem Vysočina)
    24.5.  9.00 čeština
               19.00 ekumenické setkání duchovních (ŘKC fara)
    25.5. 18.00 modlitební setkání
    26.5. 17.00 schůze staršovstva
              18.00 rozhovor staršovstva s konfirmandy
    27.5. 12.00 svatba A.P. + A. Z.
    28.5. 9.00  svatodušní neděle se sv. křtu, sv. večeře Páně a konfirmací
    31.5. 9.00 čeština
       
    červen
    1.6.  16.30 setkání dětí nad biblí
    2.6. Noc kostelů
              17.00-18.30 beseda a koncert K. Kolcové-Tlusté
              18.30-19.00 historie Husova domu v kostce                    noc-kostelu-vm-2023-jpg      

19.00-22.00 prostor pro ztišení a modlitbu

    3.6. 12.00 svatba Z.Š. + L.M.
    4.6. 9.00 bohoslužby
    6.6. pastorálka (Třebíč)
    7.6. 9.00 čeština
    9.6. 12.00 svatba M.Ch.+A.N.
              19.00 kavárnička dříve narozených – u Konvalinků
    11.6. 9.00 bohoslužby (farářka v admin. sboru)
    14.6. 9.00 čeština
    15.6. 16.30 závěrečné setkání dětí nad biblí
    18.6. 9.00 bohoslužby se sv. křtu
    19.6. farářka mimo sbor (záv. rozhovor s vikáři)
    21.6. 9.00 čeština
    25.6. 9.00 rodinné bohoslužby se sv. křtu
                        loučení se školním rokem

pozvánka J. Nohel
       
    červenec
    2.7.  9.00 bohoslužby
    6.7. přednáška P. Keřkovského (Kralice nad Oslavou)
    9.7. 9.00 bohoslužby (farářka v admin. sboru)
    16.7.9.00 host na kazatelně: s. farářka Romana Čunderlíková
    23.7.9.00 bohoslužby
    23.-29.7. summercamp v Daňkovicích

Sborová oznámení a další informace naleznete na www.evangelicivm.cz