Kalendář na říjen 2022
Aktuální informace uslyšíte vždy v ohláškách a naleznete na webu evangelicivm.cz
29. 9. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
1. 10. pouť do Horních Vilémovic
2. 10. 9h rodinné bohoslužby, 14h instalace s. farářky Pavly Jandečkové v Opatově
3.-4.10. farářka mimo sbor (mentorská supervize)
4. 10. 16.30 čeština
6. 10. 18h Dagmar a Radek Handovi: Uzbekistán a Kazachstán
7. 10. 18h kavárnička dříve narozených o J.B. Foersterovi
9. 10. 9h bohoslužby
11. 10. 16.30 čeština
13. 10. 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
14.-16.10. víkendovka pro konfirmandy v Praze
16. 10. 9h bohoslužby
18. 10. 16.30 čeština
17h schůze staršovstva
20. 10. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
22.10. dopoledne svatba v HD
19h setkání střední generace
23. 10. 9h bohoslužby se sv. VP – Díkčinění
11h koncert Consonare (evangelické pozounové sbory)
24.-30.10. farářka dovolená
1. 11. 16.30 čeština
3. 11. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
4. 11. 18h kavárnička dříve narozených
6. 11. rodinné bohoslužby (studenti ETF Sára Šimková a Milan Kocanda)

Stále domlouváme předkonfirmační přípravu a také občasné setkání mládeže ve
spolupráci se sborem v Třebíči a Horních Vilémovicích. Náboženství se bude konat ve
čtvrtek od 16h cca jedenkrát za 14 dní 1,5h. Biblické hodiny po vsích po dohodě.
S předstihem vás zveme také k večeru s hostem s reportážním fotografem
Vojtěchem Dárvíkem Mácou 16.11. v 17h, tématem bude válka na Ukrajině.
19. 11. odpoledne se bude konat před/adventní dílna a 20. 11. odpolední benefice.
První adventní neděle vychází na 27. listopadu.