Staršovstvo

Sbor vede spolu s farářkou staršovstvo.

 

 

Jeho členy byli na období 2020–2026 zvoleni:

kurátorka Dana Konvalinková,
místokurátor Jan Fic,
pokladník Radoslav Smejkal,
hospodář Pavel Konvalinka,
hospodář Josef Sláma,
Božena Doležalová,
Anna Chodáková,
Lena Machová,
Lenka Součková,
Josef Hladík.

Náhradníky byli zvoleni Jaromír Voda, Libor Smejkal, Alois Němec.

staršovstvo sboru