O čem jednalo staršovstvo – červen

 

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru

(příspěvek na pomoc uprchlíkům 25.000,- od Diakonie ČCE, příspěvek od města Velké Meziříčí na podium na Živoucí zahradě, požádáno o příspěvek na výuku češtiny – také přes ústředí naší církve Diakonii ČCE.

Probíhá stále sbírka pro ukrajinské ženy a děti. Celocírkevní sbírka solidarity sborů proběhne 19.6.)

 • presbyteři byli seznámeni s obsahem sborové zásilky

(rozhodování o budoucnosti sboru, monitoring zdrojů – jak na energetickou krizi, info o pojištění nemovitostí, info o volných místech na pobytech v Bělči a Chotěboři

 • Konvalinka urgoval p. Robotku kvůli řešení dalších možností vytápění
 • Firma Ekovysočina nezvládne realizovat podium během prázdnin, P. Konvalinka kontaktoval Vávrovi a S. Pipu. Staršovstvo souhlasilo, že zadáme kovové prvky S. Pipovi, na dřevo se poptá J. Sláma a B. Doležalová
 • Starší byli seznámeni s nabídkami firem na likvidaci tesaříka, M. Slámová ještě osloví firmu Chytré střechy, aby svou nabídku vypracovala na celý krov
 • Fic předběžně přislíbil účast na seniorátním setkání kurátorů 4.10. (s. kurátorka bude na dovolené)
 • Službukonající presbyteři dostali do oběhu putovní presbyterský klíč od HD
 • Staršovstvo schválilo rozpis bohoslužeb včetně bohoslužeb se sv. VP (držíme cca 1x měsíčně); hosté na kazatelně: 3.7. Romana Čunderlíková (farářka v Kolíně), 24.7. Milan Kocanda (student ETF), 7.8. Joel Ruml, 21.8. Pavel Keřkovský
 • Presbyteři souhlasili se záměrem konat příměstský tábor pro ukrajinské děti a ty ze sboru, které by měly zájem v termínu 18.-22.7.; pokud vše vyjde, náklady tábora budou hrazeny z dotací v rámci projektu Andělská škola (organizováno ústředím ČCE)
 • farářka informovala o záměru města konat na naší zahradě v rámci programu Zdravé město Velké Meziříčí Férovou snídani. Po diskuzi se staršovstvo rozhodlo tuto akci podpořit a v ideálním případě spojit akci Fair trade brunch s otevřením Živoucí zahrady 4.9., což je náš návrh pro jednání s městem VM

   O čem jednalo staršovstvo – květen

 

 • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru, rozhodli o ukončení sbírky pro J. Pacala ke konci května (spolu s arch. sbírkou JJ); sbírka pro Ukrajinky poběží dále.
 • čekáme na smlouvu k dotaci města na Živoucí zahradu – podium a vybavení zahrady (Kč 50.000,-)
 • farářka začne od 1.6. administrovat sbor v Horních Vilémovicích, předání sboru proběhlo
 • staršovstvo řešilo záložní variantu vytápění Husova domu. P. Konvalinka zajistí podstatné informace od D. Robotky, který počítal specifickou potřebu tepla a další důležité údaje. Presbyterům se zatím jeví jako možná varianta pořídit kotel na tuhá paliva s akumulační nádrží.
 • Konvalinka, J. Sláma a M. Slámová budou jednat se zástupci firem Sankro a Chytré střechy o možnostech likvidace tesaříka.
 • staršovstvo znovu projednávalo způsob vysluhování sv. večeře Páně. Staršovstvo schválilo dosavadní způsob namáčení chleba do kalicha s vínem. Doufáme, že po další sezóně epidemie podzim-jaro už tuto praxi opustíme a vrátíme se ke kalichu. Presbyteři jsou si vědomi, že každý způsob vysluhování má své výhody a nevýhody. Jedním z důležitých momentů pro rozhodování byl fakt, že jsme si na tento způsob již za více než rok zvykli a nechceme ho znovu měnit.
 • jednání staršovstva se účastnil br. vikář Ján B. K. Lauko. Staršovstvo bylo dodatečně seznámeno s okolnostmi ukončení Jánova pracovního poměru. Presbyteři jsou si vědomi, že toto ukončení přineslo různé reakce a rozhodli, že s. farářka má informovat o tom, jak vlastně vikariát probíhá, neboť o tomto procesu toho víme velmi málo. S. farářka také tlumočila nabídku syn. seniora, že kdyby bylo potřeba, přijede do našeho sboru znovu.