Mají to křesťané v životě snazší?

10. února 2022

Mnoho zlého si lidé způsobí vlastní vinou. Důvod lidského trápení nedovede uspokojivě vysvětlit nikdo.

Odmítnout Boha jen proto, že něco nechápeme, nic neřeší. Bible říká důležitou věc: Bůh lidské utrpení nechce. Ježíš - na rozdíl od obecného mínení své doby - nemoci a katastrofy nepovažoval za Boží trest, ale viděl v nich výzvu k vzájemné pomoci a solidaritě. Vlastním příkladem ukazuje, jak se zlem zápasit. Povzbuzuje nás k větší odvaze a statečnosti. I když zlo nedokážeme vždycky odstranit, můžeme ho alespoň zmírnit nebo obrátit k dobrému. Křesťané věří, že v Ježíši Kristu na sebe Bůh vzal úděl člověka se vším, co k němu patří - včetně pochybností, úzkosti, utrpení a nakonec i smrti. Boží solidarita s naším lidstvím v celé jeho křehkosti je největší pomoc, kterou křesťanská víra nabízí. (JG)