Má smysl číst bibli?

10. února 2022

Bible je soubor knih, který vznikal celá staletí. Psali ji lidé, kteří chtěli vydat svědectví o Božích činech. Čerpali přitom z mnoha zdrojů.

Použili historické kroniky, pověsti, přísloví, proroctví, příběhy, sbírky zákonů i modlitby. Vytvořili tak mozaiku, z které můžeme poznat, jak Pán Bůh skrytě jedná uprostřed lidských příběhů. Ve Starém zákoně se dozvíme, co Bůh učinil pro svůj lid Izrael. V Novém zákoně čteme o životě Ježíše z Nazareta, který byl člověk jako my, ale svým životem dokonale naplnil Boží vůli. Bůh se nám v této knize dává poznat daleko zřetelněji než v přírodě nebo v dějinách. Některá místa v bibli nejsou snadno srozumitelná a potřebují výklad. S její pomocí však můžeme pochopit, co dnes Bůh lidem nabízí a dává v Ježíši Kristu. Bible před námi otevírá nový pohled, který nám pomáhá porozumět světu i sobě samým. (JG)