Co je křest?

10. února 2022

Křest je událost, při které se Ježíš Kristus viditelným způsobem přihlásí k člověku, který mu uvěřil.

Křest nám dává jistotu, že nás Bůh miluje a nikdy neopustí. Tento Boží slib platí navždy a nikdo ho nemůže zrušit. Křest se koná pokropením nebo ponořením do vody. Tak jako voda smývá špínu, potvrzuje křest odpuštění hříchů. Křtem končí jedna etapa našeho života a začíná nová - život s Kristem. Člověk může být pokřtěn v každém věku - ale jen jednou v životě. Malé děti křtíme na žádost věřících rodičů. Ti se spolu s kmotry zavazují, že své děti povedou tak, aby se mohly ke svému křtu sami přiznat. Dospělí, kteří dosud nebyli pokřtěni a uvěřili až v pozdějším věku, se mohou na křest připravit a vyznat svou víru ve shromáždění církve. (JG)