A co ostatní náboženství?

10. února 2022

Všem náboženstvím je společné hledání smyslu života. Pomocí mýtů a obřadů se lidé pokouší proniknout k tajemství světa a Boží existence.

Odpověď hledají v přírodě, lidském svědomí, dějinách nebo různých meditačních technikách. Křesťané věří, že jejich víra není výsledkem lidského hledání a přemýšlení, ale Božího zájmu o člověka. Ježíš nás přesvědčil, že Bůh je jiný než naše představy o něm. Křesťanství a jiná náboženství mohou v řadě případů mluvit podobnou řečí. Na to je možné navázat a vzájemně spolupracovat. Pouze v křesťanství je však zřetelně vajádřeno, že důvodem našeho života je Boží láska. Nikde jinde neuslyšíme, že se Bůh obětoval pro člověka a miluje všechny lidibez rozdílu. (JG)