Duben 2022

11. dubna 2022

O čem jednalo staršovstvo – duben 2022

  • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru (dohodli se, jak naložit se sbírkou na Ukrajinu; probíhá archová sbírka JJ; sbírka na HDL JJ – projekt Útočiště)
  • farářka tlumočila obsah sborové zásilky (především informativního charakteru)
  • sepsána byla individuální žádost města na dřevěné podium (rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení dotaci v rámci projektu Živoucí zahrada)
  • tesaříka budeme konzultovat s pozvanými firmami Sankro (Jihlava), Sanace střech (Polná) - zúčastní se P. Konvalinka, J. Sláma, M. Slámová; čekáme na závěrečnou zprávu od statika; vypadá to, že podmínky nastavené NPŽP, na jehož výzvu bychom mohli žádost napsat, jsou nastaveny vysokoprahově (efektivní řešení by znamenalo zároveň řešit zateplení fasády atd. a náklady by výrazně narostly)
  • presbyteři vzali na vědomí průzkumové referendum

vysluhování sv. VP dětem nejprve při konfirmaci (14x)

vysluhování sv. VP již při předk. přípravě (3x)

vysluhování sv. VP dětem školního věku (2x)

vysluhování sv. VP dětem při projevení touhy (7x)

nepřikláním se k žádné z uvedených variant (1x)

  • presbyteři byli seznámeni s tím, co konáme pro naše ukrajinské hosty a souhlasilo s odměnou L. Machové (základy češtiny, doprovázení a telefonování s „našimi“ Ukrajinci)
  • naši holandští přátelé s ohledem na válku na Ukrajině nepřijmou naše pozvání k návštěvě, setkání odložíme. Vyzývají k pomoci Ukrajincům a modlitbě za všechny, kteří trpí válkou, násilím, útlakem, pronásledováním a ztrátou