2021

Setkáváme se online s mladšími i staršími dětmi, konfirmandy, k rozhovoru nad hesly Jednoty bratrské. Online schůzuje i staršovstvo. Začali jsme natáčet záznamy bohoslužeb. Sestra farářka rozesílá pobožnosti poštou těm, kdo se nedostanou na počítač.

 

Leden

23. 1. 8.30 online konvent
27. 1. ekumenické setkání duchovních tří církví
          v Husově domě (ŘKC, AC, ČCE)

Únor

 25.2. schůzka ke konání rodinné rekreace 

Březen

20.3. sborová brigáda v rámci projektu
         Živoucí zahrada 
21.3. 5. postní neděle
         - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/zde
27. 3. během dopoledne brigáda
          - předvelikonoční úklid, natáčení pašijí
          s Listovějem
28. 3. Květná neděle
           - pobožnost poštou/e-mailem/messengerem/zde
29. 3. 15h online setkání starší děti
31. 3. 19h online rozhovor nad biblí
          (hesly Jednoty bratrské)

 

Duben

1. 4. 15h online náboženství mladší děti
2. 4.  Velký pátek
         - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
        9h (především pro věkem starší),
        10.30 (pro ty mladší)
4. 4.  Boží hod velikonoční
         - bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
6. 4. online schůze staršovstva
10. 4. sborová brigáda v rámci projektu
          Živoucí zahrada
11. 4. bohoslužby na dvě kola
17. 4. brigáda Živoucí zahrada
18. 4. bohoslužby na dvě kola
24. 4. brigáda Živoucí zahrada
25. 4. záznam bohoslužeb

Květen

 1. 5. brigáda Živoucí zahrada
od 2. 5. bohoslužby pouze jedenkrát
2. 5. křest D. K. a J. B.
3.5. online schůzka k RE-KREACI
15.5. brigáda Živoucí zahrada
17.5. schůzka k platformě kulturního dění ve VM
22.5. 9-12h předkonfirmační "nalejvárna"
23.5. svatodušní bohoslužby s sv. VP
         (sbírka Diakonie)
         sbírka pro Galinu Lazareva
27.5. schůzka výboru br. Kálefa
29.5. brigáda Živoucí zahrada

Červen

4.6. rozhovor konfirmandů se staršovstvem,
       schůze staršovstva
6.6. křestní a konfirmační bohoslužby
       s vysluhováním sv. VP
9.6. schůzka k podkroví s architektkou
11.6. koncert Filipa Boháče
14.6. poslední náboženství ve školním roce
         - mladší děti
17.6. poslední náboženství ve školním roce
         - starší děti (budoucí konfirmandi)
20.6. host na kazatelně br. f. Miroslav Erdinger,
         křestní bohoslužby
23.6. poslední rozhovor nad hesly JB online
         ve školním roce
24.6. schůzka k summercampu
27.6. rodinné bohoslužby
        (konec neškolně školního roku),
        beseda o rozvojovém plánu sboru, sborový oběd

červen-červenec sbírka pro obyvatele jižní Moravy zasažené Tornádem 28.300,-

 

Červenec

7.7.  výjezdní staršovstvo ve Vanči
        (k rozvojovému plánu sboru)
18.7. křestní bohoslužby
24.-31.7. sborová rekreace v Daňkovicích
               (s dražbou dresu Tomáše Holeše
               pro Skaut Velké Meziříčí)

Srpen

1.8. bohoslužby s VP (měly proběhnout venku,
       ale počasí nám nepřálo)
8.8. bohoslužby (taktéž měly proběhnout venku
        - na Živoucí zahradě, ale počasí nám
         opět nepřálo;-)
sbírka pro lidi zasažené bleskovými povodněmi v Německu
15. 8. host na kazatelně Pavel Keřkovský,
          poté jeho přednáška Svobodní a sobě rovní
          a sborový oběd
16.-19.8. seniorátní vandr pro mladší mládež
29. 8. 9h rodinné bohoslužby k zahájení školního roku,
          14h loučení s prázdninami
          (gravírování, airsoft, výroba palačinek),
          koncert Pepíčkovo štěstí, oheň
31.8. modlitební setkání
         (začali jsme se pravidelně scházet k modlitbám)

Září

5.9. bohoslužby poprvé (a s předstihem)
       vedl náš vikář Ján Brian Kenneth Lauko,
       10.15 schůze staršovstva
8.9. farářka oficiálně předala správu Daňkovic
       (a trochu se jí uvolnily ruce pro práci
       v našem sboru)
11.9. další z řady brigád na Živoucí zahradě
12. 9.  sborový výlet Mělník
17. 9.  19h  setkání střední generace (první po letech)
17. 9.  večer odjezd mladší mládeže
           do Hor. Vilémovic a SSVG tamtéž
                   na SSVG se nás účastnilo málo...
19. 9.  9h křestní bohoslužby O. P. a M. P.
24.-26. mládež s farářkou vyrazili na sjezd mládeže
30.9. natáčení pro VGS a první setkání dětí
         v novém školním roce

 

Říjen

1.10. začíná v našem sboru působit br. vikář
         Ján Brian Kenneth Lauko
         18h kavárnička dříve narozených
2.10. 14-18h bazárek oblečení s koncertem
         Thom´s valley
3.10. bohoslužby Díkčinění se svátostí křtu
          (A. V. + A. V.) a svátostí večeře Páně
          - sloužil br. vikář
6. 10. večer s hostem Alexandrem Flekem
7.10. začali jsme se scházet k předkonfirmační 
        
přípravě
11.10. schůze staršovstva
15.- 17.10.  seniorátní konfirmační víkendovka
                   (Sociální sítě)
17. 10.  bohoslužby
             – host na kazatelně Pavel Světlík +
             10.15 ornitologické povídání +
             A ROCHa + sborový oběd
23. 10.  předkonfirmační příprava s návštěvou
             řkc kostela,
             setkání střední generace
24. 10. dopoledne s Danielem Bartoněm
25.10.  ekumenická biblická hodina

Listopad

6. 11.  dopolední setkání dětí
           (program a dílnička), kavárnička s koncertíkem
7.11.  rodinné bohoslužby s vysluhováním sv. VP
          a sborovým shromážděním (za rok 2020)
          koncert mužského pěveckého sboru Novocantus
13.11.  konvent horáckého seniorátu u nás
14.11.  schůze staršovstva
20.11.  před/adventní dílna, uvedení v úřad nové SR
21.11.  benefice pro Skautské středisko Velké Meziříčí
23.11.  přednáška o evangelících pro VGS
            (L. Smejkal a M. Slámová)
24.11. Červená středa
           - ekumenická modlitba na náměstí
27.11.  procházka a promítání (konfirmandi a mládež)
28. 11. bohoslužby s vysluhováním sv. VP 1. advent

Prosinec

3. 12.  kavárnička dříve narozených
5.12.  rodinné bohoslužby,
          !!! ZRUŠEN koncert Vox humana
11. 12.  zkouška vánoční hry, setkání střední generace
13. 12. schůze staršovstva
18. 12. předkonfirmační příprava
            (příprava bohoslužeb 26. 12.),
            generálka vánoční hry
19.12. dětská vánoční slavnost, večerní bohoslužby
24. 12. nešpor
25. 12. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
26. 12. bohoslužby s konfirmandy a mládeží
31. 12. Silvestr na faře

 

Záznamy z bohoslužeb

Záznam bohoslužeb 25. 4. https://www.youtube.com/watch?v=2umL2GaaBpk    
Záznam pašijí s koncertem Listověje z Husova domu na Zelený čtvrtek: https://www.youtube.com/watch?v=rtBQxEY3MQs&t=413s 
Záznam bohoslužeb ze 4. postní neděle 14. 3. naleznete zde: https://youtu.be/E1YQvi8HLBo 
Záznam bohoslužeb ze 3. postní neděle 7.3. naleznete zde: https://youtu.be/-cmj7RrrQjg
Záznam bohoslužeb z 2. postní neděli 28.2. naleznete zde: https://youtu.be/8FI0NBTydFQ 
Záznam bohoslužeb 1. postní neděle 21.2. s VP naleznete zde:  https://youtu.be/…Rh8 
Záznam bohoslužeb neděle 14.2. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=oQkIXt6kZ58 
Záznam bohoslužeb neděle 7.2. naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=07dyPcLvEO0&t=673s 
Záznam bohoslužeb neděle 31.1. naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=_9Tmia_nFO0 
Záznam bohoslužeb neděle 24.1. naleznete na: https://youtu.be/7TJCJhsa5uE