2020

 

Leden

1. 1. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
5. 1. rodinné bohoslužby, schůze staršovstva
11. 1. společná mládež v Horních Vilémovicích
          - Prostějov, Olomouc, Horní Vilémovice
          a Velké Meziříčí
22.1. ekumenická bohoslužba (sv. Mikuláš)
23.1. ekumenická bohoslužby (Husův dům)
25.1. odpoledne chval
         (Overflow Velké Meziříčí)

Únor

14.-16.2. konfi-víkendovka o sociálních sítích
               (Veselí)
19. 2. rozhovor nad Biblí s L. Heryánem
28. 2. filmový klub mládeže
29.2.-1.3. svátkování k 1. postní neděli

Březen

1.3. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
       - rodinné o Jonášovi
15. 3. místo bohoslužeb schůze staršovstva
          - nouzový stav při koronavirové epidemii

 

Duben

 

Květen

3. 5. a 10.5. dvoukolové bohoslužby
                    8.30 (60let+) a 10.30 (0-60let)
10.5. host na kazatelně Petr Haška
od 17.5. bohoslužby v pravidelném čase
24. 5. schůze staršovstva
31.5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním
         sv. večeře Páně (kalíšky)

Červen

7.6. bohoslužby se křtem
9.6. večer se Zdeňkem Vojtíškem
14.6. výroční sborové shromáždění
         s volbou nového staršovstva
17.6. ustavující schůze staršovstva
         (kurátorkou zvolena
         s. Dana Konvalinková,
         místokurátorem br. Jan Fic)
28.6. sborový den - rodinné bohoslužby
         s pověřením členů nového staršovstva, 
         sborový oběd,
         hudební dílna s Tensingem Pelhřimov
         (pod vedením faráře a muzikanta
         Daniela Matějky), koncert

 

Červenec

5. 7. host na kazatelně František Čunderlík,
        hudební doprovod celocírkevní kantor
        Ladislav Moravetz,
        přednáška Děti a vnoučata na sociálních sítích

Srpen

2. 8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským
        na téma Komenský inspirující českobratrskou
        spiritualitu
8.-15.8. sborově nesborová rekreace
17.-20.8. vandr po severní Vysočině
                (konfirmandi a mladší mládež,
                z našeho sboru 5 + farářka)
22. 8. svatba T. V. a Z. F.
29. 8. svatba A. H. a Z. M.
30. 8. sborový den
          - 9h křestní bohoslužby (N.H. + I.H.),
          10.30 schůze staršovstva, hry pro děti,
          sborový oběd, odpoledne loučení s létem 
          (bylo nás pár, užili jsme si to ;-)

Září

6. 9. křestní bohoslužby (S.V.)
8. 9. pastorální konference ve VM,
        večer s Jiřím Padevětem
12. 9. školení našich varhaníků v HD
22. 9. dokončení žádosti projektu Živoucí zahrada
          s Evou Hybáškovou
23. 9. schůze staršovstva

 

Říjen

9. 10. setkání investiční komise
23. 10. pohřeb Blaženy a Vojtěcha Štěpánkových
            (omezený počet účastníků vyhlášený
             vládním nařízením 10)

 

Listopad

4. 11. první online staršovstvo
6. 11. první online předkonfirmační příprava
7. 11. první online náboženství pro mladší děti
9. 11. první online náboženství pro starší děti
11. 11. první online pobožnost (rozhovor nad biblí)
25. 11. Červená středa
            - připomínka a modlitba za pronásledované
            pro víru (nasvícen Husův dům a ekumenické
            modlitební setkání v řkc kostele)
29. 11. na 1. neděli adventní bohoslužby nadvakrát
            s hostem na kazatelně Joelem Rumlem
            (bez vysluhování sv. VP)

Prosinec

17.12. schůze staršovstva online
20.12. vánoční slavnost (připravila tentokrát mládež)
           nadvakrát 8.30 a 10.30
24. 12. 15h štědrodenní nešpor
25. 12. bohoslužby s večeří Páně bez vysluhování
            (Boží hod vánoční) nadvakrát 8.30 a 10.30
27. 12. bohoslužby poslední neděle v roce