2019

 

Leden

6.1. schůze staršovstva
17.1. 19h ekumenické bohoslužby
         v Husově domě - kázání a modlitby
         řkc děkan Pavel Šenkyřík,
         farní vikář Karel Adamec
24.1. 19h ekumenické bohoslužby ve
         sv. Mikuláši - kázání M. Slámová

6.1. schůze staršovstva

17. 1. 19h ekumenické bohoslužby v Husově domě - kázání a modlitby řkc děkan Pavel Šenkyřík, farní vikář Karel Adamec

24.1. 19h ekumenické bohoslužby ve sv. Mikuláši - kázání M. SlámováVíce zde: https://www.evangelicivm.cz/bylo/a2019/

Únor

3.2. schůze staršovstva
17.2. schůze staršovstva (namísto březnové)
24. 2. sborový den s Ondřejem Rumlem a
          jeho rodinou (přednáška Křesťan a násilí)

Březen

15.3. (nejen) sborová večeře s Janošíkovými
23.3. sborová brigáda
24.3. výroční sborové shromážděn
27.3. večer s hostem Michaelem Erdingerem
30.3. Diakonie: Pečuj doma s námi v HD
         večer s P. Konvalinkou a H. Pipovou

 

Duben

4. 4. schůzka k summercampu
        začátkem dubna se začaly vyrábět plátěné
        tašky k 90. výročí vzniku sboru
15. 4. večer s Martinem Chadimou o
          evropském myšlení
18. 4. koncert trubka - varhany se čtením pašijí
20.-21.4. velikonoční svátkování na faře
21. 4. Velikonoční bohoslužby se zvěstováním
           dětí a vysluhováním sv. VP
28. 4. seniorátní setkání (presbyterní
          konference) o liturgii v Havl. Brodě

Květen

2.-6. 5. návštěva přátel v holandském Baarnu
            (skupina 16 lidí)
11. 5. na Den rodiny do Třebíče jsme
        vycestovali s konfirmandy
        svépomocná skupina Pečuj doma
        (Diakonie)
12.5. schůze staršovstva
18. 5. brigáda - bourání přístěnku
24. 5. Africká noc kostelůČerven

2.6. schůze staršovstva
18.6. večer s Marií Svatošovou a Alešem
         Palánem
21.6. závěrečné náboženství
22.6. závěrečná předkonfirmační příprava

 

Červenec

13.7. svatba v HD
20.-27.7. Summercamp Daňkovice
                s holanskými přáteli
26.7. Vodvazfest (v rámci summercampu)
28.7. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským
        (host na kazatelně, přednáška, oběd)

Srpen

11.8. host na kazatelně Joel Ruml
25.8. host na kazatelně Jan Trusina
30.8.-1.9. víkendovka na konci prázdnin
                 (dílničky, táborák, filmový klub a
                  rodinné bohoslužby k začátku 
                  školního roku)

Září

1.9. schůze staršovstva
15.9. Den vděčnosti - 90 let sboru a 100 let
         kazatelské stanice (bohoslužby
         s J. Rumlem a P. Janošíkem, promítání
         fotografií, oběd, koncert pěveckého sboru
         Naenia)

 

Říjen

4.-6.10. se mládež vypravila na Sjezd nejen
             evangelické mládeže
6. 10. večer s hostem Markem Orko Váchou
11.10. předkonfirmační příprava - pub kvíz
13.10. bohoslužby Díkčinění s vysluhováním
           (D. Konvalinková, M. Slámová),
           schůze staršovstva

Listopad

8.11. večer s hosty V. Hroudou a P. P. Paynem
         - autorské čtení
9.11. filmový klub mládeže
15.11. večer s promítáním filmu Něžná
           revoluce a hostem Joelem Rumlem
           (30 let svobody)
23.-24. 11. svátkování k poslední neděli
                  církevního roku
23.11. před/adventní dílna
24.11. benefice pro domov Kamélie

Prosinec

1.12. bohoslužby s vysluhování sv. VP
         (1. adventní)
7.12. filmový klub mládeže
         (spojený - Horní Vilémovice)
8.12. po bohoslužbách schůze staršovstva
22.12. dětská vánoční slavnost
24.12. štědrodenní nešpor
25.12. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
31.12. posezení na faře