2017

 

Leden

1. bohoslužby s vysluhováním sv. VP
19. 19h ekumenická bohoslužba v Husově domě
20. 17.30 schůzka
      k Daňkovickému summercampu
30. 18h ekumenická bohoslužba v kostele
      sv. Mikuláše

Únor

19. sborový den s Romanem Mazurem
28. večer s hostem Sylvií Wittmannovou

Březen

3–4. přespávačka pro konfirmandy
        s promítáním filmu
        Poslední pokušení Krista
4.–5. postní svátkování s dětmi "O pokušení",
         zakončené bohoslužbami s VP
7. jsme hostili pastorálku
10.–12. seniorátní konfirmační víkend
             Sklené u Fryšavy (o reklamě, médiích
             a sociálních sítích)
14. večer s hosty Sibiř na vlastní kůži
19. výroční sborové shromáždění
25. skautská ekumenická bohoslužba
      ve Špitálku, II. schůzka k summercampu

 

Duben

4. večer s hostem Janem Peňázem
9. Květná neděle
    - host na kazatelně Filip Boháč
13. večerní četba pašijí s písněmi
14. velkopáteční bohoslužby
      s vysluhováním VP
16. Boží hod velikononoční
      - bohoslužby s vysluhováním VP
17. Velikonoční procházka
22. brigáda
      večer setkání s Joelem a Lydií Rumlovými
od konce dubna začíná probíhat katecheze dospělé/dospělých
23.
sborový den s Joelem Rumlem
      (bohoslužby, beseda, sborový oběd),
      odpoledne velikonoční koncert In pace
29.–30. přespávačka pro starší děti
             (promítání, hry)

Květen

12.–14. konfirmační víkend v Chlébském
             (návštěva ter. komunity Sejřek)
18.–22. návštěva Baarnu
24. večer s hostem Janem Sokolem
28. schůzka k summercampuČerven

4. Boží hod svatodušní
    - bohoslužby s VP (sbírka na Diakonii),
    schůze staršovstva
5. ekumenická biblická hodina na řkc faře
9. Noc kostelů
    18h loutkové představení
    Kouzelný zvon Jana Hrubce
    a prozpěvování s dětmi
                 https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost4832
9.–10. přespávačka na faře
11. Trojiční neděle
      - host na kazatelně: Joel Ruml
      (odpoledne Joel Ruml s Dominikem Dukou
      a Tomášem Tyrlíkem na panelu
      Filozofického festivalu: Reformy a revoluce)
18. bohoslužby
      - host na kazatelně Pavel Keřkovský,
      pak přednáška M. Luther a lidská práva
27. 16.30 zakončení školního roku (táborák)

 

Červenec

9. beseda o vzniku nového EZ
    s farářkou Romanou Čunderlíkovou z Prahy
15.–22. Summercamp Daňkovice 2017
23. - host na kazatelně: Alois Němec

Během letních prázdnin kázal bratr ordinovaný presbyter i sestra kurátorka, konala se katecheze dospělých na faře

Srpen

17.  poprvé sborový bowling (River bowling)
23. 18h schůzka k programu SSVG pro děti na faře
27.8. 9h – 30.8. dopoledne - minitábor pro děti na faře
27. 14h odpoledne tvořivosti a her (loučení s prázdninami) 

Září

3. schůze staršovstva
10. 9h výlet k památnému stromu
      a setkání s hornovilémovickými
17. seniorátní setkání všech generací  

Říjen

1. Díkčinění - bohoslužby s vysluhováním VP,
    schůze staršovstva
2. večer s hostem Zdeňkem Susou
13.–15. konfirmační víkend
15. sborový den s Pavlem Janošíkem
      a jeho rodinou
23. 19.30 ekumenická biblická hodina
      v Husově domě
26.–28. farářka dovolená (podzimní prázdniny)
31. 17h večer s hostem Jiřinou Šiklovou
 

Listopad

4.–5. přespávačka na faře
         - připomínka Dne reformace 
5. bohoslužby (s připomínkou dne reformace),
    schůze staršovstva
19. 9h bohoslužby,
      16h koncert sv. Cecilie
      (koncertní provedení anonymní mše)
26. 10.15 beseda: Peru očima T. + J. Ficových
      16h vzdělávání laiků faraProsinec

2. 14h adventní tvoření
3. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP
    (1. adventní), natáčení ČT
    14.30 dětská benefice pro
    Domácí hospic Vysočina
9. a 16. 14h zkouška vánoční hry fara
10. schůze staršovstva
17. Vánoce na pumpě
25. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP
31. 9h bohoslužby,
      17h silvestrovské posezení na faře