2016

 

Leden

3. Novoroční koncert skupiny Kuspokon
10. Ekumenické shromáždění s Husově domě
17. Sborový den s Ruth a Jiřím Kučerovými
      - biblické postavičky,
      společný oběd a Island
19. Ekumenické shromáždění v kostele
      sv. Mikuláše

Únor

 

Březen

20. Výroční sborové shromáždění
28. Velikonoční vycházka, setkání třicátníků

 

Duben

2. Sborová brigáda
3. Seniorátní setkání s Jiřím Schneiderem
    - Migrační krize v širších souvislostech
28.4. až 2.5. Návštěva z Baarnu
30. Sborový zájezd - Nové hrady, Telecí

Květen

15. Konfirmační slavnost
19. Ekumenická biblická hodinaČerven

12. Sborový den s Petrem Peňázem
      - Černošské spirituály
      (v rámci Filosofického festivalu)
25. Koncert - Žalozpěv
26. Sborový den - loučení s Janošíkovými

 

Červenec

10. Přednáška Pavla Keřkovského
      o Jeronýmu Pražském
27.7. – 1.8. Dětský tábor
                  (Březí u Osové Bítýšky)
15.7. – 14.8. Brigáda na sborovém domě

Srpen

28. bohoslužby se křty,
      14h Odpoledne tvořivosti a her
      (loučení s prázdninami)

Září

4. Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
6. schůzka učitelů nedělní školy
11. sborový den - bohoslužby,
      beseda o Diakonii
      (Petr Haška, ředitel Diakonie)
      a sborový oběd
17. sborová brigáda,
      rozloučili jsme se s Liborem Brodským
18. bohoslužby (Karel Hermany),
       SSVG Nové Město
20. první předkonfirmační příprava
26. schůze staršovstva na faře
29. první náboženství (Vaneč)

 

Říjen

2. sborový den,
    bohoslužby (Daniela Zapletalová),
    sborový oběd,
    14.30 instalační bohoslužby
    (Markéta Slámová)
6. první náboženství Velké Meziříčí
8. vyrazili jsme na Sjezd (nejen) evangelické
    mládeže do Třebíče
9. sborový výlet na instalaci bývalého faráře
    Pavla Janošíka (Opava) 
14. – 16. první víkendovka s konfirmandy
               ze seniorátu
22. – 23. Díkčinění - svátkování s dětmi na faře 

Listopad

5. schůzka k vánoční hře
12. konvent
13. bohoslužby se svátostí křtu 
21. ekumenická biblická hodina na faře 
26. adventní dílna 
27. malá dětská benefice
      (krátký program a prodej výrobků),
      předání výtěžku 7. 12. Klubu
      onkologických pacientůProsinec

18. dětská vánoční slavnost
      (div. hra M. Svobodové Velké sčítání lidu),
      zkoušky proběhly 10. a 17. 12.
Video z dětské vánoční slavnosti 18. prosince 2016: youtu.be/AtV_9HzNZ2k
24. ve 14h štědrodenní nešpor
25. v 9h Boží hod vánoční
      - bohoslužby s vysluhováním sv. VP
31. v 17h silvestrovské posezení na faře