2015

 

Leden

4.1. Novoroční koncert skupiny Kuspokon
11.1. Ekumenické shromáždění v Husově domě
17.1. Promítání fotografií z USA
         (Pavel a Michal Konvalinkovi)
21.1. Ekumenické shromáždění v kostele
         sv. Mikuláše

Únor

 

Březen

1.3. Sborový den s Davidem Šormem
       - Příběh evangelických škol
8.3. Presbyterní konference
       horáckého seniorátu:
       Pavel Hošek - O islámu
17.3. Večer s Martinem T. Zikmundem
          - Dva roky Františkovy reformace
28.3. Sborová brigáda

 

Duben

30.4. – 4.5. Návštěva Baarnu

Květen

29.5. Noc kostelů

Červen

7.6. Koncert Let´s go
21.6. Sborový den s Janem Čapkem - O rodině

 

Červenec

25.7. – 1.8. CZ/NL camp v Daňkovicích

Srpen

5.–8.8. Minitábor ve Svratouchu
15.–22.8. Sborová rekreace na Broumovsku
23.8. Sborový den - výročí narození
         Jiřího a Marie Rumlových
30.8. Sborové odpoledne tvořivosti
         a her pro malé i velké

Září

19.9. Svatba Jaromíra Macha a Marie Jaecky
22.9. Večer s Janem Jandourkem
         - Uprchlíci, strach z islámu
         a česká společnost 

Říjen

11.10. Sborový den
          - ohlédnutí za letními
          sborovými aktivitami a společný oběd
20.10. Večer s Leo Pavlátem
           - Současný antisemitismus
25.10. Volba farářky Markéty Slámové
           a koncert skupiny Žalozpěv

Listopad

12.11. Ekumenická biblická hodina
           s P. Šenkyříkem
19.11. Večer s Václavem Vackem
           - Svoboda jako dar a úkol
21.11. Instalace nové synodní rady (Praha)
28.11. Adventní dílna
29.11. Adventní koncert
           - Brněnský ekumenický sbor
           a barokní orchestr

Prosinec

20.12. Dětská vánoční slavnost
           a setkání třicátníků