2018

 

Leden

1.1. 9h novoroční bohoslužby s vysluhováním sv. VP 
7.1. schůze staršovstva
18.1. 19h ekumenická bohoslužba Husův dům
         pozvání Týden modliteb za jednotu křesťanů
20. 1. 17h ekumenická bohoslužba kostel sv. Mikuláše
21.1. sborový den,
         místo avizované přednášky nemocného
         br. faráře Lukáše Pešouta jsme shlédli
         film Libora Smejkala o Měřínském betlému
28.1. 9h host na kazatelně: Alois Němec,
         17h schůzka br. Kálefa

Únor

2.–4.2. konfirmační víkend v Brně
11.2. schůze staršovstva,
         17h koncert pěv. sboru Harmonie

Březen

4.3. schůze staršovstva
11.3. 9h bohoslužby,
         10.15 výroční sborové shromáždění
18.3. sborová a seniorátní neděle
         se synodním seniorem Danielem Ženatým
         presbyterka 2018
Od března do dubna probíhal v Husově domě kurz Diakonie Pečuj doma s námi
24.–25.3. přespávačka pro děti
                svátkování Květná neděle
29.3. 17h koncert Slávka Klecandra
         se čtením pašijí (Zelený čtvrtek)
         koncert Slávka Klecandra

 

Duben

4.4. 14.40 spojené náboženství
       (výstava Lidmily Dohnalové v Jupiter clubu
        ještě ke Květné neděli)
5.4. 17h večer s hostem Ladislavem Heryánem

Květen

3.–7.5. návštěva holandských přátel
            (pátek: Portimo, Rotana,
             večer na téma extremismus
             s Martinem Balcarem;
             sobota: výlet do Boskovic;
             neděle: bohoslužby,
             společný oběd v Jelínkově vile,
             večer o životě sborů,
             společný zpěv a povídání)
11.–13.5. seniorátní brigáda mládeže
18.5. 18h rozhovor staršovstva s konfirmandy
20.5. svatodušní bohoslužby s vysluhováním
         VP a konfirmační slavností
25.5. Noc kostelů
         (koncert Evy Henychové,
         táborák na farské zahradě, večerní ztišení)
25.–26.5. svátkování s dětmi

Červen

3.6. host na kazatelně Zdeněk Šorm
5.6. večer s hostem Mikulášem Vymětalem
13.6. 17h schůzka na faře k rodinné rekreaci
17.6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou,
         farářkou v Praze - Střešovicích
23.6. 8.30 brigáda zahradnická u Husova domu
         (každá ruka dobrá ;-)
30.6. 11h požehnání sňatku Aničky a Michala

 

Červenec

1.7. 9h bohoslužby - host na kazatelně Joel Ruml
15.7. 9h bohoslužby Dany Konvalinkové
         za účasti synodního seniora Daniela Ženatého
22.–28.7. sborová rekreace v Šafránkově mlýně

Srpen

5.8. sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským;
       po bohoslužbách přednáška
       o Františku Laichterovi a
       českobratrské spiritualitě
19.8. jsme si při sborové besedě připomněli,
         jak proběhla okupace 1968
         ve Velkém Meziříčí
26.8. proběhlo odpoledne tvořivosti a her
         a část dětí přespávala na faře

Září

2.9. staršovstvo, odpoledne podpořili
       někteří členové sboru během
       Domácí hospic Vysočina
9.9. host na kazatelně Jan Trusina
16.9. host na kazatelně Pavel Janošík
22.9. setkání podpůrné skupiny Diakonie
23.9. sborové shromáždění
         (jednomyslný souhlas s ordinací
          s. kurátorky Dany Konvalinkové)
26.9. přijela skupina poutníků
         - duchovních z Evropy, Ameriky a Asie,
         hostili jsme je a povídali o sboru
27.–29.9. mládež s farářkou na sjezdu nejen
                evangelické mládeže v Pardubicích,
                kde v sobotu proběhly i oslavy
                100. výročí založení ČCE
30.9. bohoslužby Díkčinění
         s vysluhováním sv. VP,
         ordinace Dany Konvalinkové
         (za účasti Jana Keřkovského, Jana Čapka
         a Pavla Keřkovského)

 

Říjen

7.10. otevřená schůze staršovstva
         o podobě bohoslužeb
12.–13.10. předkonfirmační příprava
                  (první setkání nových konfirmandů)
16.10. divadelní večer s hostem
           Miroslavem Gabrielem Částkem
27.10. stkání podpůrné skupiny Diakonie

 

Listopad

2.11. večer s hostem Evou Vášovo
6.11. pastorálka horáckého seniorátu v Husově domě
10.11. setkání podpůrné skupiny Diakonie
11.11. host na kazatelně Daniel Matějka z Moravče
15.11. schůzka k vánoční hře
16.–17.11. postkonfirmační víkend Strměchy
20. 11. večer s hostem prof. Pavlem Hoškem
24–25.11. svátkování s dětmi
                 k poslední neděli církevního roku
24.11. rozloučili jsme se v Husově domě
           s L. Vodovou;
          14h předadventní tvoření pro všechny generace
25.11. 14h benefice pro nadační fond Vrba
28.11. připojíli jsme se k akci
           Red Wednesday k podpoře lidí
           pronásledovaných pro svou víru

Prosinec

9.12. jsme na kazatelně přivítali Vojtěcha Hroudu
23.12. dětská vánoční slavnost
24.12. nešpor
31.12. Silvestr na faře s promítáním
           a komentováním fotografií za celý rok